nmrtup หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


           นางสุภาพร รัตน์น้อย
           ผู้อำนวยการโรงเรียน


• ผู้บริหาร
• ประวัติ
• นโยบาย

• บริหารวิชาการ
• บริหารบุคคล
• บริหารทั่วไป
• บริหารกิจการนักเรียน

• โครงการพัฒนาครู
• ตัวอย่าง ID Plan
• แบบบันทึก PLC

สถิติ
เยี่ยมชม
3053  


• ภาษาไทย
• สังคมศึกษา ฯ
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• ภาษาต่างประเทศ
• ศิลปะ
• การงานอาชีพ
• สุขศึกษา ฯ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

• งานประชาสัมพันธ์
• งานโสตทัศนศึกษา
• งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
• งานห้องสมุด


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร : 021818142-4 โทรสาร : 021818141


Generated 0.867462 sec.